Numer kodu Morse'a

Co to są liczby alfabetu Morse'a?

Kod Morse'a to metoda przesyłania wiadomości, która łączy Twoją poufną wiadomość przy użyciu standardowej formy długich lub krótkich impulsów, myślników, kropek, cyfr, znaków specjalnych, liter itp.

Narzędzie zwane kluczem telegraficznym jest używane głównie do numerów kodu Morse'a. Jednak wprawny nadawca może tworzyć silniejsze kody, a odbiorca musi wiedzieć, jak je zinterpretować.

Jak pisać liczby alfabetem Morse'a?

Nauka języka alfabetu Morse'a nie jest tak trudna, jak twoje zmartwienia. Metoda jest stosunkowo łatwa i ekscytująca; wymaga koncentracji operatora. Chcemy pokazać kilka technik opanowania tego języka kodu.


 1. Kod Morse'a jest stosowany do liczb jednocyfrowych, czyli od 0 do 9. Dla każdej z tych 10 liczb istnieje inny kod Morse'a, który jest bardzo łatwy do nauczenia i zapamiętania.
 2. Liczby alfabetu Morse'a są generowane w postaci kropek i kresek, łącznie 5 z nich.
 3. Kod Morse'a zaczyna się od 0, całkowicie w myślnikach. To znaczy 0= (➖➖➖➖➖). Zauważ, że w sumie 5 miejsc, co jest standardowym formatem alfabetu Morse'a, jest całkowicie wypełnionych myślnikami
 4. Gdy przejdziemy do 1, pierwsza kreska zostanie zastąpiona kropką, co da 1= (・➖➖➖➖).
 5. Podobnie od 2 do 5, z postępem jest każda cyfra, każda kreska od początku z kropką.
 6. W dniu 5 alfabet Morse'a będzie wyglądał jak (・・・・・).
 7. Po osiągnięciu 6 kod Morse'a dla 5 zostanie użyty jako model, a kod Morse'a dla 6 zostanie wygenerowany przez zastąpienie pierwszej kropki w kodzie modelu myślnikiem. Zatem kod Morse'a 6= (➖・・・・)
 8. Ten sam cykl trwa do 9, zastępując następną kropkę kreską. Rezultatem będzie:
  a) 0= (➖➖➖➖➖)
  b) 1= (・➖➖➖➖)
  c) 2= (・・➖➖➖)
  d) 3= (・・・➖➖)
  e) 4= (・・・・➖)
  f) 5= (・・・・・)
  g) 6= (➖・・・・)
  h) 7= (➖➖・・・)
  i) 8= (➖➖➖・・)
  j) 9= (➖➖➖➖・)

Sytuacja do korzystania z narzędzia Morse Code Numbers

Aby potajemnie udostępniać dane osobowe, takie jak numer telefonu lub numery kont bankowych

Udostępnianie osobistych danych uwierzytelniających związanych z finansami może jedynie prowadzić do niebezpieczeństwa. Użyj liczb alfabetu Morse'a, aby udostępnić te dane uwierzytelniające, ponieważ nie każdy może złamać kod.

W branżach IT

IT jest jednym z podstawowych obszarów reprezentujących naszą technologię przyszłości; pokazywanie luk nie przyniesie nic poza zgubą tej branży. Dlatego korzystanie z zaawansowanych metod przesyłania wiadomości jest bezpiecznym sposobem. Wiele branż IT używa kodu Morse'a, aby uniemożliwić hakerom z zewnątrz kradzież ich danych. Wiele firm może komunikować się między firmami za pomocą kodu Morse'a, aby zabezpieczyć swój adres IP. Liczby alfabetu Morse'a mogą służyć do ukrywania poufnych informacji przed cyberprzestępcami.

Aby udostępniać hasła jednorazowe lub kody zabezpieczające w sposób zaszyfrowany

Wiele rządów i firm ochroniarskich używa metody alfabetu Morse'a do udostępniania kodów bezpieczeństwa i OTP swoim poinformowanym osobom. Cyfry alfabetem Morse'a chronią ich dane. Ponadto ma zastosowanie do bankowych OTP lub kodów bezpieczeństwa firmy.

Dla prywatnego stylu życia

Niektóre osoby nie chcą publicznie ujawniać swoich wyników lub danych osobowych. Dla nich cyfry alfabetu Morse'a to błogosławieństwo w nieszczęściu.

Grać w gry

Zwiększ swoje umiejętności, dodając cyfry Morse'a do swoich codziennych nawyków lub gier. Wymiana informacji ze znajomymi alfabetem Morse'a może pomóc w identyfikacji wiadomości. Może to również przyczynić się do rozwoju kariery.

Jak korzystać z kodera Morse'a?

Aby użyć kodera Morse'a, wykonaj czynności wymienione poniżej:

 1. Skopiuj numer, dla którego chcesz znaleźć kod Morse'a.
 2. Odwiedź "Morse Code Numbers" z morsecoder.org w przeglądarce.
 3. Wylądujesz na stronie głównej serwisu.
 4. Na stronie głównej zobaczysz dwie ramki, jedna to „Ramka wejściowa”, a druga „Ramka wyjściowa”.
 5. Wklej skopiowany numer do ramki z napisem „Wprowadź tutaj”.
 6. Kod Morse'a zostanie wygenerowany natychmiast. Możesz odtworzyć kod w formacie audio lub pobrać dane wyjściowe.
 7. Podobnie możesz przekonwertować kod Morse'a na format numeryczny lub alfanumeryczny, po prostu wklejając lub wpisując kod Morse'a w polu „Wejście”.

Telegraf

Klucz telegraficzny to unikalne narzędzie do kodowania wiadomości, wymagające określonego zestawu umiejętności. Stukanie w urządzenie nie jest wystarczające. Operator musi wiedzieć, kiedy i jak zakończyć słowa, aby zinterpretować wiadomość. Częstotliwość kodera pomaga odbiorcy w dekodowaniu wiadomości.

Kod Morse'a Liczby Wykres

Używanie liczb alfabetu Morse'a jest łatwiejsze niż się wydaje. Przejdź do wykresu kodu Morse'a, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak pisać liczbę w kodzie Morse'a. Tutaj w polu wklej lub napisz żądane dane wyjściowe i albo zakoduje liczby, albo zdekoduje liczby.

Liczby Kod Morse'a
1 .----
2 ..---
3 ...--
4 ....-
5 .....
6 -....
7 --...
8 ---..
9 ----.
10 .---- -----

Możesz także posłuchać dźwięku Więcej kodu

Pełna teoria dźwięku kodu trybu działa na dźwięku i częstotliwości. Transmisja wiadomości odbywa się w dźwiękach o wyższej, średniej i niższej częstotliwości. Jest również obliczany na podstawie prędkości częstotliwości. Na stronie internetowej dostępna jest wersja dźwiękowa do konwersji kodu na dźwięk.

Myśli ekspertów

Numer alfabetu Morse'a to tradycyjna metoda interpretacji wiadomości w sposób najbardziej poufny. Jednak dekodowanie i kodowanie wiadomości wymaga specjalistycznej wiedzy. Wiele firm nadal używa liczb alfabetu Morse'a do analizy danych osobowych.